Sezóna 2020 začala a první aplikace v podnicích už probíhají. Chovatelé mají možnost do 15.6. zvolit v jednotné žádosti

V letošním roce mohou žadatelé dotace zvolit v jednotné žádosti biologickou ochranu až do 15.6.2020

Kompletní metodiku zabývající se touto problematikou najdete na odkazu:
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/101894224.html 

AKTUÁLNÍ VERZE Metodická příručka 2020

« Zpět na novinky 15.05.2020,