Stručná informace o dotacích

Rok 2015 byl prvním rokem nového programového období, ve kterém budou spuštěna opatření podle Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 a zároveň prvním rokem, kdy bude implementováno nové opatření pro podporu lepších podmínek v chovech hospodářských zvířat v ČR.

Od roku 2015 jsou podmínky pro poskytnutí dotace na nové opatření pro dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) stanoveny nařízením vlády.

Kompletní metodiku zabývající se touto problematikou najdete na odkazu:
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/101894224.html

AKTUÁLNÍ VERZE Metodická příručka 2020

 

Potencioníonální žadatel o výše zmíněnou dotaci by neměl přehlédnout informace v přiložených dokumentech.